Liên hệ

Chính sách chuyển nhượng đặt cọc cho các đơn hàng mua xe Quantum

Trang tran
Tất cả các đơn đặt cọc mua xe Quantum thuộc diện được bảo lưu các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, có thể được chuyển nhượng cho người khác nếu Khách hàng không còn nhu cầu mua xe.

Tất cả các đơn đặt cọc mua xe Quantum thuộc diện được bảo lưu các chương trình ưu đãi, khuyến mãi (sau đây gọi tắt là CTKM), tương đương các đơn hàng pre-order trước ngày 01/02/2024, có thể được chuyển nhượng cho người khác nếu Khách hàng không còn nhu cầu mua xe. Các đơn đặt cọc sau khi chuyển nhượng vẫn sẽ được giữ nguyên tất cả các CTKM đang áp dụng cho đơn hàng từ trước đó.

Thời gian áp dụng

Thời gian nhận yêu cầu chuyển nhượng đơn đặt cọc: Từ ngày 05/04/2024 đến hết ngày 20/04/2024.

Thời gian thanh toán toàn bộ đơn hàng để giữ các ưu đãi: tối đa 05 ngày kể từ khi yêu cầu chuyển nhượng được Dat Bike ghi nhận thành công.

Đối tượng áp dụng

 • Tất cả các đơn hàng mua xe Quantum thuộc diện được bảo lưu các CTKM (pre-order trước ngày 01/02/2024) và chưa hoàn tất thanh toán cho tới ngày 05/04/2024.
 • Chương trình áp dụng cho Khách hàng mua xe Quantum theo hình thức chuyển suất đặt cọc từ các dòng xe trước của Dat Bike.
 • Chương trình không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi thanh toán tháng 04/2024 của Dat Bike.
 • Chương trình không áp dụng cho Khách hàng mua xe theo gói doanh nghiệp (B2B).
 • Chương trình không áp dụng cho nhân viên của Dat Bike đã mua xe theo chính sách giá nội bộ.

Điều kiện áp dụng

 • Các CTKM được bảo lưu và áp dụng đồng thời sau khi đơn đặt cọc được chuyển nhượng:
  • Chương trình bảo hành pin 10 năm hoặc 5 năm (tuỳ thuộc vào thời gian đặt cọc của Khách hàng)
  • Chương trình giảm giá sử dụng mã đại sứ Dat Bike Ambassador
  • Chương trình trả góp 0% lãi suất, 0% phí chuyển đổi, kỳ hạn tối đa 24 tháng qua thẻ tín dụng HSBC (chỉ áp dụng với các đơn hàng đặt cọc trước ngày 01/01/2024).
 • Các CTKM không được bảo lưu và áp dụng sau khi đơn đặt cọc được chuyển nhượng: chương trình giảm giá cho Khách hàng thân thiết Dat Bike Loyalty. Ưu đãi Dat Bike Loyalty chỉ được áp dụng trong trường hợp Khách hàng mới được chuyển nhượng đơn đặt cọc cũng đang là chủ sở hữu xe Dat Bike (xét theo thông tin trên cavet xe tại thời điểm chuyển nhượng). Đối với các đơn chuyển nhượng không thoả điều kiện này, giá trị đơn hàng sẽ được điều chỉnh về giá niêm yết (49,900,000đ), tuy nhiên các CTKM khác trên đơn hàng (nếu có) vẫn sẽ được áp dụng sau khi chuyển nhượng.
 • Khách hàng cũ (đang nắm giữ đơn hàng mua xe Quantum được bảo lưu CTKM) và Khách hàng mới (có nhu cầu mua lại đơn đặt cọc) có thể tự thoả thuận mức giá chuyển nhượng đơn đặt cọc. Dat Bike sẽ không tham gia hoặc đại diện cho bất cứ bên nào để tham gia vào quá trình này.
 • Sau khi việc chuyển nhượng đơn đặt cọc được xác nhận giữa Khách hàng cũ và Khách hàng mới, Khách hàng cũ cần liên hệ Dat Bike qua một trong các kênh CSKH chính thức và cung cấp các thông tin sau để việc chuyển nhượng đơn hàng được ghi nhận:
  • Mã đơn hàng cần chuyển nhượng
  • Họ tên của Khách hàng mới
  • SĐT và/hoặc địa chỉ email của Khách hàng mới
  • Hình chụp CCCD hoặc thông tin xuất hoá đơn của Khách hàng mới
 • Sau khi việc chuyển nhượng đơn đặt cọc được Dat Bike xác nhận qua một trong các kênh CSKH chính thức, Khách hàng mới có tối đa 05 ngày để hoàn tất thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của đơn hàng. Sau khoảng thời gian này, Khách hàng mới vẫn có thể thực hiện thanh toán để nhận xe, tuy nhiên các CTKM sẽ không còn được bảo lưu và áp dụng cho đơn hàng nữa.
 • Các đơn hàng sau khi được chuyển nhượng có thể được hoàn tất thanh toán bằng tất cả các phương thức thanh toán hiện đang được Dat Bike hỗ trợ, bao gồm cả các chương trình trả góp.
 • Dat Bike có quyền từ chối bảo lưu hoặc áp dụng ưu đãi cho Khách hàng nếu phát hiện hành vi gian lận hoặc trục lợi bất chính từ chương trình này.
 • Dat Bike có quyền thông báo ngưng chương trình ưu đãi bất kỳ lúc nào.

Các câu hỏi thường gặp

1. Chị Thuỳ là Khách hàng cũ đang có đơn đặt cọc xe Quantum ngày 30/12/2023. Chị muốn chuyển nhượng đơn này cho bạn là anh Long, và việc chuyển nhượng được Dat Bike xác nhận thành công vào ngày 10/04/2024. Vậy anh Long có thể thanh toán đơn hàng trong khoảng thời gian nào để được bảo lưu các CTKM từ đơn hàng của chị Thuỳ?


 • Anh Long sẽ có tối đa 05 ngày để hoàn tất thanh toán kể từ ngày Dat Bike xác nhận chuyển nhượng đơn hàng thành công, nghĩa là từ ngày 10/04/2024 tới ngày 15/04/2024. Nếu thanh toán sau ngày 15/04/2024, anh Long vẫn có thể nhận được sản phẩm như bình thường, nhưng các CTKM trên đơn hàng của chị Thuỳ sẽ không được bảo lưu cho anh Long nữa.

2. Chị Lan là Khách hàng cũ đang có đơn đặt cọc xe Quantum ngày 20/12/2023. Đơn hàng của chị Lan được áp dụng ưu đãi bảo hành pin 10 năm và giảm giá 1,000,000đ qua mã đại sứ Dat Bike Ambassador. Nếu chị Lan chuyển nhượng đơn hàng này cho bạn là anh Lâm thì những ưu đãi nào sẽ được bảo lưu?


 • Nếu việc chuyển nhượng đơn hàng giữa chị Lan và anh Lâm được Dat Bike xác nhận trước ngày 20/04/2024, và anh Lâm thực hiện thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trong 05 ngày kể từ khi việc chuyển nhượng được xác nhận, thì cả 2 ưu đãi bảo hành pin 10 năm và giảm giá qua mã đại sứ sẽ được bảo lưu cho đơn hàng của anh Lâm.

3. Anh Khánh là Khách hàng cũ đang có đơn đặt cọc xe Quantum ngày 25/12/2023. Đơn hàng của anh Khánh được áp dụng ưu đãi bảo hành pin 10 năm và giảm giá 2,500,000đ cho Khách hàng thân thiết Dat Bike Loyalty. Nếu anh Khánh chuyển nhượng đơn hàng này cho bạn là anh Lộc thì những ưu đãi nào sẽ được bảo lưu?


 • Nếu việc chuyển nhượng đơn hàng giữa anh Khánh và anh Lộc được Dat Bike xác nhận trước ngày 20/04/2024, và anh Lộc thực hiện thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trong 05 ngày kể từ khi việc chuyển nhượng được xác nhận, thì đơn hàng của anh Lộc sẽ được áp dụng ưu đãi bảo hành pin 10 năm. Ưu đãi giảm giá Dat Bike Loyalty sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp anh Lộc cũng sở hữu 1 chiếc xe khác của Dat Bike (xét theo thông tin trên cavet xe tại thời điểm chuyển nhượng). Nếu không, đơn hàng sau khi chuyển nhượng sẽ được điều chỉnh về giá niêm yết là 49,900,000đ.

4. Chị Vy là Khách hàng cũ đang có đơn đặt cọc xe Quantum ngày 30/01/2024. Nếu chị Vy chuyển nhượng đơn hàng này cho em họ là chị Mai thì những ưu đãi nào sẽ được bảo lưu?


 • Nếu việc chuyển nhượng đơn hàng giữa chị Vy và chị Mai được Dat Bike xác nhận trước ngày 20/04/2024, và chị Mai thực hiện thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trong 05 ngày kể từ khi việc chuyển nhượng được xác nhận, thì đơn hàng của chị Mai sẽ được áp dụng ưu đãi bảo hành pin 5 năm.

5. Thời gian giao hàng cho các đơn chuyển nhượng đặt cọc được tính như thế nào?


 • Sau khi thực hiện thanh toán toàn bộ, đơn hàng của Khách hàng sẽ được xếp vào danh sách chờ giao xe và áp dụng thời gian chờ theo lịch giao xe hiện tại của Dat Bike (~45 ngày kể từ ngày thanh toán toàn bộ). Việc này là tương tự cho cả các đơn hàng do Khách hàng tự đặt cọc hay đơn hàng chuyển nhượng cọc.

6. Chị Lan có đơn đặt cọc xe Quantum ngày 25/12/2023. Đầu tháng 03/2024, chị nhận được thông báo thanh toán và nhận xe của Dat Bike, tuy nhiên do không có nhu cầu mua xe nữa nên chị đã xác nhận huỷ đơn hàng (không hoàn lại cọc). Hiện tại chị Lan muốn khôi phục lại đơn đặt cọc này để chuyển nhượng cho người khác thì có được không?


 • Không được. Chính sách chuyển nhượng cọc sẽ chỉ áp dụng cho các đơn hàng vẫn đang còn hiệu lực trên hệ thống của Dat Bike (chưa ở trạng thái Huỷ) và chưa được thanh toán toàn bộ cho tới ngày 05/04/2024.

200 km 1 lần sạc

Weaver 200 là xe điện dẫn đầu trên thị trường về quãng đường đi được. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chỉ một lần sạc là đủ để bạn di chuyển cả tuần.

 Tìm Hiểu thêm
Về công nghệ pin

Lái thử

-->