1800 234549

Dat Bike Blog

Son Nguyen

Công suất danh định là gì? Công suất tối đa là gì? Dựa vào thông số động cơ nào để chọn xe điện?

Tìm hiểu công suất động cơ xe điện

200 km 1 lần sạc

Weaver 200 là xe điện dẫn đầu trên thị trường về quãng đường đi được. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chỉ một lần sạc là đủ để bạn di chuyển cả tuần.

 Tìm Hiểu thêm
Về công nghệ pin

Lái thử