Liên hệ

Contact Dat Bike

Truong Dinh Store
186 Truong Dinh, Truong Dinh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi
Closed every Tuesday
Time: 9:00 AM - 6:00 PM
Da Nang Store
209 Hung Vuong, Hai Chau 2 Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Closed every Tuesday
Time: 9:00 AM - 6:00 PM
Tu Xuong Store
49B Tu Xuong, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCM City
Open every day
Time: 9:00 AM - 8:00 PM
DAT BIKE VIETNAM COMPANY LIMITTED
MST/MSDN:
0401942142 Issued for the first time by the Department of Planning and Investment of Da Nang city on December 7th, 2018.
Headquarter
85 Cao Ba Quat, An Hai Tay Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam
Liên hệ hợp tác, đầu tư
Truyền thông, báo chí

200 km 1 lần sạc

Weaver 200 là xe điện dẫn đầu trên thị trường về quãng đường đi được. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chỉ một lần sạc là đủ để bạn di chuyển cả tuần.

 Tìm Hiểu thêm
Về công nghệ pin

Lái thử

-->