Liên hệ

Consulting and registration for test drive

Receive advice and register for a test drive at Dat Bike stores in Ho Chi Minh, Hanoi and Da Nang.

Store Tu Xuong
49B Tu Xuong, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Open all week
Time: 09:00 - 20:00
Store Le Trong Tan
429 Le Trong Tan, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Open all week
Time: 09:00 - 18:00
Store Thu Dau Mot
738 Binh Duong Avenue, Hiep Thanh, Thu Dau Mot, Binh Duong
Closed every Tuesday
Time: 09:00 - 18:00
Store Truong Dinh
186 Truong Dinh, Truong Dinh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City
Closed every Tuesday
Time: 09:00 - 18:00
Store Da Nang
209 Hung Vuong, Hai Chau 2 Ward, Hai Chau District, City. Danang
Closed every Tuesday
Time: 09:00 - 18:00

200 km 1 lần sạc

Weaver 200 là xe điện dẫn đầu trên thị trường về quãng đường đi được. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chỉ một lần sạc là đủ để bạn di chuyển cả tuần.

 Tìm Hiểu thêm
Về công nghệ pin

Lái thử

-->