Liên hệ

Copy of Comparison Table

Giá xe máy xăng để so sánh Đồng

Quãng đường đi mỗi ngày km

Giá xe Quantum 49.900.000Đồng

Xe máy Quantum
Đầu tư ban đầu 35.000.000 49.900.000
Chi phí vận hành trung bình cho 01 năm 7.691.667 1.088.400
Tổng chi phí sau 03 năm 58.075.000 53.165.200
Tổng chi phí sau 05 năm 73.458.333 55.342.000
Tiết kiệm sau 05 năm 18.116.333
Thời gian hoàn vốn (năm) nếu mua xe Quantum Thay vì xe xăng 2 năm 4 tháng

200 km 1 lần sạc

Weaver 200 là xe điện dẫn đầu trên thị trường về quãng đường đi được. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chỉ một lần sạc là đủ để bạn di chuyển cả tuần.

 Tìm Hiểu thêm
Về công nghệ pin

Lái thử